Kampsport som motion

Att komma i form handlar mycket om att hitta den träningsform som passar bäst för en själv. Vi är alla olika, och föredrar att använda olika muskelgrupper i olika typer av träning. En sak har vi dock alla gemensamt, och det är att vi mår bra av att röra på oss.

Motion och träning behöver inte handla om idrott över huvud taget. Man behöver inte köpa en landsvägscykel för 20 000, lycrakläder och kolfiberskor för hälften av denna summa och börja träna för att cykla den 30 mil långa Vätternrundan. Att träna kan lika gärna handla om att gå en skogspromenad varje dag. Vill man göra träningen mer effektiv kan man gå med stavar, vilket aktiverar nästan hela kroppen.

Träna kampsport

Men den här sajten handlar inte om motion i största allmänhet. Här kommer ni istället att kunna läsa om motionsformen kampsport. Det finns många kampsporter runt om i världen, från de urgamla självförsvarskonster som beskrivs i Vår- och höstannalerna, ett verk som kan ha skrivits av Konfucius, till sambo och brasiliansk jujutsu.

Kampsport är inte för alla, det ska sägas direkt. Men för många är det utmärkt träning, vare sig man väljer att tävla i det eller inte. Först och främst tränas styrka och smidighet, vilket är nyttigt för kroppen. Men de flesta kampsporter har en helhetssyn på människan, och ägnar sig lika mycket åt psyket som åt fysiken. Detta gör att man inte minst lär sig självbehärskning genom att träna kampsport, något som är nyttigt i det dagliga livet.

Sedan finns det ytterligare en anledning till att träna kampsport, och det är att man minskar sannolikheten för att hamna i slagsmål. Självdisciplin minskar risken för att hamna i våldsamma situationer, och att vara kunnig i kampsport gör det lättare att desarmera en farlig situation utan att använda våld. Det kanske är en besvikelse för de som börjar träna kampsport för att lära sig slåss, men en stor vinst för samhället.